Translate

Translating a Webpage or Online Form.webm

Albenian

Përkthimi i një faqeje interneti ose formulari

 1. Klikoni me të djathtën diku në faqen ose formularin

 2. Do të shfaqet një kuti

 3. Zgjidhni "Përkthe në ..."

 4. Një kuti e vogël e bardhë do të shfaqet në këndin e sipërm të djathtë të ekranit tuaj

 5. Klikoni në 3 pikat

 6. Zgjidhni "Zgjidhni një gjuhë tjetër"

 7. Lëvizni derisa të gjeni gjuhën që dëshironi

 8. Zgjidh atë gjuhë

 9. Gjuha që keni zgjedhur do të shfaqet në kuti

 10. Klikoni "Përkthe"

* Ju do të duhet të përsërisni këto hapa kur shkoni në një faqe ose seksion të ndryshëm të formularit.Arabic

ترجمة صفحة ويب أو نموذج

 1. انقر بزر الماوس الأيمن في مكان ما على صفحة الويب أو النموذج

 2. سيظهر مربع

 3. حدد "ترجمة إلى ...."

 4. سيظهر مربع أبيض صغير في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك

 5. انقر فوق النقاط الثلاث

 6. حدد "اختيار لغة أخرى"

 7. قم بالتمرير حتى تجد اللغة التي تريدها

 8. حدد تلك اللغة

 9. ستظهر اللغة التي حددتها في المربع

 10. انقر فوق "ترجمة"

* ستحتاج إلى تكرار هذه الخطوات عند الانتقال إلى صفحة أو قسم مختلف من النموذج.


Filipino

Pagsasalin sa isang webpage o form

 1. Mag-right click sa isang lugar sa webpage o form

 2. May lalabas na isang kahon

 3. Piliin ang "Isalin sa ...."

 4. Ang isang maliit na puting kahon ay lilitaw sa kanang tuktok na sulok ng iyong screen

 5. I-click ang 3 tuldok

 6. Piliin ang "Pumili ng ibang wika"

 7. Mag-scroll hanggang makita mo ang wikang nais mo

 8. Piliin ang wikang iyon

 9. Ang wika na iyong pinili ay lilitaw sa kahon

 10. I-click ang "Translate"

* Kakailanganin mong ulitin ang mga hakbang na ito kapag pumupunta sa ibang pahina o seksyon ng form.


Serbian

Превођење веб странице или обрасца

 1. Десним тастером миша кликните негде на веб страници или обрасцу

 2. Појавиће се оквир

 3. Изаберите „Преведи на ....“

 4. У горњем десном углу екрана појавиће се мала бела кутија

 5. Кликните на 3 тачке

 6. Изаберите „Изабери други језик“

 7. Листајте док не пронађете жељени језик

 8. Изаберите тај језик

 9. Језик који сте изабрали ће се појавити у оквиру

 10. Кликните на „Преведи“

* Мораћете да поновите ове кораке при преласку на другу страницу или одељак обрасца.

Spanish

Traducir una página web o un formulario

 1. Haga clic con el botón derecho de su ratón en algún lugar de la página web o el formulario

 2. Aparecerá un cuadro

 3. Selecciona "Traducir a ...".

 4. Aparecerá un pequeño cuadro blanco en la esquina superior derecha de la pantalla.

 5. Haga clic en los 3 puntos

 6. Seleccione "Elegir otro idioma"

 7. Desplácese hasta encontrar el idioma que desee.

 8. Selecciona ese idioma

 9. El idioma que seleccionaste aparecerá en el cuadro

 10. Haga clic en "Traducir"


* Deberá repetir estos pasos cuando vaya a una página o sección diferente del formulario.


Vietnamese

Dịch một trang web hoặc biểu mẫu

 1. Nhấp chuột phải vào đâu đó trên trang web hoặc biểu mẫu

 2. Một hộp sẽ xuất hiện

 3. Chọn "Dịch sang ...."

 4. Một hộp nhỏ màu trắng sẽ xuất hiện ở góc trên cùng bên phải của màn hình

 5. Nhấp vào dấu 3 chấm

 6. Chọn "Chọn ngôn ngữ khác"

 7. Cuộn cho đến khi bạn tìm thấy ngôn ngữ bạn muốn

 8. Chọn ngôn ngữ đó

 9. Ngôn ngữ bạn đã chọn sẽ xuất hiện trên hộp

 10. Nhấp vào "Dịch"

* Bạn sẽ cần phải lặp lại các bước này khi chuyển đến một trang hoặc phần khác của biểu mẫu.